LITERÁRNÍ PODVEČERY NA PEDIATRICKÉ KLINICE – ZHODNOCENÍ PROJEKTU

Organizovala:  Gabriela Czeizelová

Během měsíce listopadu 2012 až března 2013 probíhaly na odděleních PA a 1C Pediatrické kliniky 2x do měsíce půlhodinová podvečerní čtení. Posezení se zúčastňovali pacienti ve věku 4 – 15 let v počtu 2 až 5 dětí v doprovodu 1 až 3 rodičů.

Téma četby jsem volila tak, abych zaujala většinu posluchačů, zohledňovala jsem zájem a věk dětí. Pro mladší pacienty to byly příběhy známých postaviček Spejbla a Hurvínka a příběhy s dětským hrdinou, pro starší pak legendy a pověsti.

Každé setkání jsme si zpestřili zapálenou svíčkou obloženou korálky či jehličím dle ročního období, pak také čajem, případně sušenkou. Atmosféru jsme si doladili hudbou z CD.

Byla jsem mile překvapena zájmem dětí. Ony samy se těšily na společná setkání i se občas  do čtení samy zapojily. Na závěr každého podvečeru jsme si společně sfoukli svíčku.

Tento projekt byl první vlaštovkou v mojí práci, možná by stálo za úvahu příště zkusit zapojit více rodiče nebo i zdravotnický personál, potěšilo by mě, pokud by se stal inspirací pro ostatní kolegyně.

 

SEZNAM LITERATURY:

Frank Wenig: Veselé příhody Kašpárka,Spejbla a Hurvínka

Vítězslav Kocourek: Za pohádkou kolem světa

Goscinny Sempé : Nové Mikulášovy patálie

Michael Zink : Příběhy a legendy středověké Evropy

František Langer: Pražské legendy