Projekty

To je název projektu, v němž jsou pražské školy při nemocnicích zapojeny jako partneři již od září 2006. Projekt byl podpořen v rámci dotačního programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3, opatření 3.1. Všechny aktivity jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Co je hlavním cílem projektu?
V projektu jde zejména o zvýšení kvality výuky na speciálních školách při nemocnicích. Rádi bychom zavedli do vzdělávání moderní výukové metody a používání informačních technologií. Projekt by měl usnadnit práci všem zapojeným pedagogům a umožnit dlouhodobě nemocným dětem udržet kontakt s „normálním“ světem a po odchodu z nemocniční péče usnadnit jejich návrat do života školního i běžného. Dětem léčeným ambulantně projekt umožní vzdělávat se „na dálku“.

Kdo je do projektu zapojen?V projektu jsou zapojeni učitelé a žáci všech 5 pražských speciálních škol při nemocnicích:

ZŠ a MŠ při FN Motol – realizátor projektu

ZŠ a MŠ při VFN Ke Karlovu – partner projektu

ZŠ a MŠ při FN Bulovka – partner projektu

ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici – partner projektu

SŠ, ZŠ a MŠ působící při FN Královské Vinohrady – partner projektu

Partnerem projektu je také Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby HAIMA Praha.

Co přinese projekt zapojeným učitelům?
Pro učitele je připraven cyklus vzdělávacích seminářů se zaměřením na moderní výukové metody, používání informačních technologií ve výuce, pedagogicko-psychologickou diagnostiku a nové zahraniční trendy ve vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí. Cílem všech seminářů je vnést oživení do zaběhnutých forem práce. Semináře budou praktického charakteru a budou koncipovány tak, aby mohli učitelé všechny poznatky využít rovnou v praxi.
V rámci projektu budou také učitelé proškoleni v používání eLearningového programu Škola za školou, který bude poskytnut všem zapojeným školám. Tento program usnadní pedagogům práci, umožní jim komunikovat s dětmi na dálku a kontrolovat jejich práci. V neposlední řadě si učitelé v prostředí Školy za školou mohou vytvářet vlastní výukové jednotky podle individuální potřeby jednotlivých dětí.

Co přinese projekt dlouhodobě nemocným dětem?
Všechny zapojené děti získají zdarma přístup do eLearningové služby Škola za školou, která jim umožní doplnit si samostatně, a přitom zábavnou a interaktivní formou učební látku. Služba obsahuje přes 40 000 různých cvičení a testů určených pro žáky od pátých tříd až do maturity a pokrývá všechny základní předměty. Škola za školou nabízí také prostor pro nové formy práce učitele s žáky. Dětem léčeným ambulantně mohou učitelé prostřednictvím Školy za školou zadávat práci na dálku, vypracovaná cvičení kontrolovat a děti hodnotit a povzbuzovat. Součástí Školy za školou je také motivační hra pro děti. Každé hospitalizované dítě získá neomezený přístup do Školy za školou po dobu dvou let – bez ohledu na délku své hospitalizace.
Během prázdnin bude pro hospitalizované děti připraven zábavně-vzdělávací program: děti absolvují pod vedením odborných lektorů výtvarné dílny, budou se zdokonalovat v cizích jazycích, v práci s počítačem, doženou hravou formou zameškané učivo...

 Co už se v projektu podařilo?
25.10.2006 proběhla v Aule psychiatrické kliniky Ke Karlovu 11 v Praze 2 úvodní konference, jíž se zúčastnili zástupci všech zapojených škol, PhDr. Věra Reichlová z Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima, Mgr. Jana Zahradníková z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a další pozvaní hosté. Součástí programu byla prezentace projektu, představení jednotlivých škol a příspěvky vybraných hostů. Konferenci doplnila výstavka prací žáků z nemocničních škol.
V listopadu minulého roku proběhlo výběrového řízení, při němž byli vybráni dodavatelé notebooků pro všechny školy a online eLearningového nástroje – Školy za školou. Notebooky byly na všechny školy distribuovány v průběhu prosince. Školu za školou začínají postupně používat všechny zapojené školy – v březnu 2007 bylo úspěšně dokončeno proškolení všech učitelů v používání Školy za školou.

V první čtvrtině roku 2007 absolvovali učitelé většinu z plánovaných vzdělávacích seminářů:

  • Pedagogická diagnostika a prevence, lektorka Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
  • Jak porozumět tomu, když se řekne psychologické vyšetření, lektorka PhDr. Václava Masáková
  • Aktivní metody a formy výuky I, lektorky PhDr. Iva Cichoňová a Mgr. Marie Horčičková
  • Aktivní metody a formy výuky II, lektorky PhDr. Iva Cichoňová a Mgr. Marie Horčičková

 V dubnu 2007 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku softwaru a technického vybavení nutného pro připojení k internetu. Z oslovených dodavatelů se řízení zúčastnili pouze dva, jejichž nabídky nakonec zvítězily: software dodává firma Š-servis Praha, s.r.o., technické vybavení potom Richard Žáček, L-Shop.

Co školy v projektu ještě čeká?

V současné době se pracuje na připojení zbývajících nemocničních škol k internetu a na rozběhnutí práce s výukovým softwarem Škola za školou.

V červenci 2007 začne na všech zapojených školách první prázdninový program pro hospitalizované děti. V průběhu května a června proběhl výběr lektorů a nákup potřebných materiálů a pomůcek.

Na podzim 2007 se uskuteční poslední ze vzdělávacích seminářů pro pedagogy na téma Vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí v zahraničí a nové trendy. Zatím můžeme slíbit prezentaci Virtuální akademie z Velké Británie a referát z mezinárodní konference na téma nemocničního vzdělávání.

Chcete vědět víc?
Chcete-li se o projektu dozvědět víc, kontaktujte koordinátory projektu:

Lenka Schimmerová, hlavní koordinátorka projektu, lenka.schimmerova@seznam.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Vlasta Průchová, ředitelka ZŠ a MŠ při FN Motol, VPruchova@seznam.cz