Výtvarná díla

Ve dnech 9. – 20. 2. 2009 probíhala na oddělení dětské hematologie výtvarná dílna zaměřená na výrobu kytiček, motýlů a vážek. Tvoření se mohli účastnit děti i rodiče, pro předškolní a méně šikovné jsme připravili jednodušší vyrábění valentýnských srdíček.
K vyrábění jsme používali různě silné drátky, barvy na sklo, špejle, korálky a samozřejmě každý svou fantazii. Děti se nebály kombinovat neobvyklé barvy a velikosti, a tak jim pod rukama vznikaly výtvarně velmi zajímavé práce.
Do vyrábění se zapojilo celkem sedm dětí školního i předškolního věku, tři středoškolačky a dvě maminky. Všechny výrobky si zasloužily velkou pochvalu a udělaly radost vyrábějícím i obdarovaným