Masopust 2013

Tento projektový den organizovala Petra Drálová a Alice Vetterová dne 5. 2. 2013 na KDHO v dospělé části nemocnice na oddělení C3. Záměrem této akce bylo základní seznámení s lidovými tradicemi v období masopustu a navození veselé a příjemné nálady na oddělení.

Obsah:

- přiblížení historie, vyprávění, čtení a seznámení s humornými říkadly a tradicemi
- zapojení dětí do pečení perníků
- tvoření jednoduchých masek, čepic apod.
- poslech hudby

Zhodnocení:  Na přání zdravot. personálu jsme opět provoněli oddělení a podařilo se nám vytvořit příjemnou atmosféru. Zejména do pečení se zapojily děti s chutí a pečení jim udělalo radost. Svými výtvory podarovaly personál na oddělení a své blízké.