Školská rada

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
- podává návrh na odvolání ředitele,
- podává návrh na odvolání ředitele školy.

Ve volbách konaných dne 25. února 2013 byly tajným hlasováním za pedagogické pracovníky do školské rady při ZŠ a MŠ při FN Motol zvoleny Gabriela Czeizelová (52 %) a Mgr. Markéta Kučerová (52 %).

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84
Výsledky doplňujících voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole při FN Motol ze dne 14. 4. 2014.

Za pedagogické pracovníky byla řádně zvolena Mgr. Jaroslava Volfová, Lamačova 914/5, Praha 5, Hlubočepy, 152 00.

Volební účast: 100%
Platné hlasy: 17
Neplatné hlasy: 0

Pořadí:
1. Mgr. Jaroslava Volfová, 9 hlasů (52,94%)
2. Klára Thumová, 8 hlasů (47,06%)
3. Mgr. Pavlína Horáková, 0 hlasů (0%)
 
Složení školské rady při ZŠ a MŠ při FN Motol:
Za zřizovatele:
Ing. Marie Kousalíková, předsedkyně školské rady
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Za zákonné zástupce zletilých a nezletilých žáků:
PhDr. Marie Choniawková, místopředsedkyně školské rady
PhDr. Věra Reichlová

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Markéta Kučerová
Mgr. Jaroslava Volfová

Volební výbor:
Mgr. Ivana Vilímková (předsedkyně)
Mgr. Pavlína Horáková
Mgr. Blanka Sedláčková